DANH MỤC SẢN PHẨM

thông tin liên hệ
Ms Yến
Hotline
0907 111 039 - 0933 47 2323

gạch block

Gạch 2 lỗ 20x20x400
Gạch 2 lỗ 20x20x400
Gạch 3 lỗ 90x190x390
Gạch 3 lỗ 90x190x390
Gạch 3 lỗ 90x190x390
Gạch 3 lỗ 90x190x390
Gạch 4 lỗ 200 x 200 x 400
Gạch 4 lỗ 200 x 200 x 400
Gạch 4 lỗ 80x80x180
Gạch 4 lỗ 80x80x180
Gạch Block 19x19x39
Gạch Block 19x19x39
Gạch Block 4x8x18
Gạch Block 4x8x18
Gạch Block xây tường 2 lỗ 140x190x390
Gạch Block xây tường 2 lỗ 1...
Gạch block xây tường 3 lỗ 100x200x400
Gạch block xây tường 3 lỗ 1...
Gạch cột 190x190x190
Gạch cột 190x190x190
Gạch móng 190x190x390
Gạch móng 190x190x390
Gạch đặc 40x80x180
Gạch đặc 40x80x180
Kho gạch Block
Kho gạch Block
Kho gạch Block
Kho gạch Block